Onze grote boodschap

Personen met een handicap zijn vaak aangewezen op het openbaar vervoer. Ze leggen vele kilometers af met de trein, maar stoten steeds weer op dezelfde drempels: ontoegankelijke stations en treinen, de plicht om tot 24u op voorhand te reserveren, onduidelijke aankondigingen…

Dito vzw probeert steeds de vinger aan de pols te houden en te luisteren naar de problemen die bij haar leden leven. 

Klant: DITO vzw

Concept en regie: Dimitri Sterkens

Film en montage: NOAFILM