Filoe – iedereen kan filosoferen

Wat is het verschil tussen geluk hebben en gelukkig zijn? Moet je perfect zijn om gelukkig te zijn? Is het altijd goed om jezelf te zijn? En kies je zelf wel wie je bent?

Heb je al eens stilgestaan bij zulke vragen? Ben je geprikkeld om erover na te denken? Dan wil je zeker kennismaken met het nieuwe Dito-project Filoe.

Klant: DITO vzw